Opinnot

verkkovelhosivu

Hei kaikki verkkovelhon arvostettua tutkintoa havittelevat noviisit ja tervetuloa Verkkovelhokouluun!

Verkkovelhokoulu perehdyttää teidät verkkosivun laatimisen mysteereihin ja tarjoaa laajemman ymmärryksen siitä, miten maagiset merkintäkielet HTML ja CSS toimivat.

Tasolta toiselle siirtyminen

Opetussuunnitelmamme on jaettu 15 tasoon (level). Tasolta toiselle siirtyäksesi (level up!) sinun on opeteltava uusi taito ja suoritettava siihen opastava tehtävä hyväksytysti. Tehtävän voi hyväksyä vain opettaja tai korkeamman velhopiirin jäsen.

Korkeampaan velhopiiriin nouseminen

Tutkinnon eri osien välillä siirtyäkseen on ansaittava paikkansa korkeamman velhopiirin riveissä. Korkeampaan velhopiiriin otetaan jäseneksi ne, jotka suorittavat siirtymäriittiin kuuluvan tehtävän ja osoittavat olevansa tarpeeksi arvokkaita (rahakkaita tai maineikkaita) heidän keskuuteensa.

Maineen ja mammonan kartuttaminen

Verkkovelho-oppilaat voivat kohentaa mainettaan jakamalla Kirjastossa ällistyttävän hienoja oivalluksia ja asioita (piste per linkki tai vinkki). Mainetta voi niittää myös mikäli rohkenee heittää avunpyyntönsä Toivomuskaivoon (piste per kysymys). Julkisesta auttamisesta saa sekä mainetta että mammonaa (yhden kutakin). Mikäli avunanto tapahtuu salaisesti, karttuu auttajan tilipussi siitä yhden kultarahan verran.

Tutkinnon I osa: Verkkovelho

Ensi kertaa Verkkovelhokouluun saapuvat ovat tason 1 noviiseja. Tutkinnon I osan hyväksytysti suorittanut noviisi saa itselleen Verkkovelhon arvon ja hänet katsotaan kelvolliseksi jatkamaan Verkkovelhon syventäviä opintoja.

Taso 1: Hyvin Tarkka Merkillinen Loitsukieli – HTML-dokumentin ja projektikansioiden luominen
Taso 2: Elementtimagia – HTML:n peruselementtejä
Taso 3: Muodonmuutokset – Värien ja tekstin muokkaus CSS:llä
Taso 4: Illuusiot – Kuvan ja taustakuvan lisäys

Verkkovelhon initiaatioriitti: Salakirjoitus + 1 arvopiste (maine/raha)

Tutkinnon II osa: Awesome verkkovelho

Tutkinnon II tarkkuutta ja nokkeluutta vaativan osan suorittanut Verkkovelho korotetaan onnistuneen initiaatioriitin jälkeen Awesome Verkkovelhojen arvostettuun piiriin.

Taso 5: Luokitteluloitsu – Class-attribuutti
Taso 6: Näkymättömät laatikot – Div ja span
Taso 7: Tosinimet – Id-attribuutti ja sijainnin muutoksia
Taso 8: Leijutukset – Float
Taso 9: Rajatilatemput – Margin ja padding

Awesome Verkkovelhon initiaatioriitti: Koodin validointi + 2 arvopistettä (maine/raha)

Tutkinnon III osa: Eeppisen Etevä Verkkovelho

Tutkinnon III osa käsittelee edistyneempää verkkomagiaa ja edellyttää opiskelijoiltaan alituista valppautta ja
erinomaista asennetta. Koko koulutuksen läpikäynyt henkilö on tason 15 Eeppisen etevä Verkkovelho. Hän on viisaudessaan lähes jumalallinen ja ansainnut syvän kunnioituksen.

Taso 10: Uuden ajan elementtimagia – HTML5:n semanttiset elementit
Taso 11: Laatikkoleikki – Kertausharjoitus
Taso 12: Kloonaus – Uusien sivujen luominen
Taso 13: Teleportaatio – Linkit ja navigaatio
Taso 14: Edistyneemmät illuusiot – Taustavärin läpinäkyvyys, pyöreät kulmat, tekstin varjostus
Taso 15: Riimut – Google-fontin lisäys

Eeppisen Etevän Verkkovelhon initiaatioriitti: Firebug-apuolento + 3 arvopistettä (maine/raha)

Aloittakaamme!