Yhteisöllisyys Verkkovelhokoulussa

Verkkovelhokoulun hienoin piirre on se, että se tarjoaa oivat puitteet yhteisöllisyyden syntymiselle luokkatilanteessa.

Katso nämä kolme videota, niin opit:

  • Miksi yhteisöllisyyttä on hyvä hyödyntää opetuksessa?
  • Mitä yhteisöllisyyden syntyminen verkko-olosuhteissa vaatii?
  • Kuinka voit tukea yhteisöllisyyden muodostumista omassa opetuksessasi?