HTML-elementtimagian alkeet

Tee omat lappusi, joissa on HTML-elementin avaus- ja sulkutagi.
Selvitä parin kanssa, jolla on samanlainen loitsutagi, mikä tagin tarkoitus on.
(Voitte myös vaihtaa vastauksia naapuriparin kanssa, jolla on samanlainen tagi.)

perustagit1

Muodosta ryhmä sellaisten tyyppien kanssa, joilla on kaikilla eri elementit!

Järjestäkää tagit, siten että ne aukeavat ja sulkeutuvat samassa järjestyksessä kuin kuvan loitsukaavassa on esitetty.
Loitsukaava noudattaa puumaista rakennetta. Vinkkiä kannattaa katsoa W3Schoolsin sivustolta.ekaHTMLpuu

Kun olette valmiita, tehkää ryhmän kesken seuraavat loitsutagilappuset ja selvittäkää tagien tarkoitus.

perustagit2
Laatikaa kaikista tagilappusista yksi iso loitsu, jossa elementit aukeutuvat ja sulkeutuvat seuraavan kuvan puurakenteen mukaisesti:

tokaHTMLpuu
Ota kuva ryhmän tekemästä valmiista tagipuusta!

Seuraava