Taso 13: Teleportaatio


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/noorakor/public/html/verkkovelhokoulu/wp-content/plugins/user-specific-content/User-Specific-Content.php on line 373

Navigaation luominen ja linkkien muotoilu

  1. Luo lista sivuston sisäisistä linkeistä jokaisen luomasi HTML-sivun nav-osioon
  2. Muotoile navigaation linkkejä siten, että ne muuttuvat tavalla tai toisella, kun niissä on vierailtu ja kun hiiri käy päällä (a:visited & a:hover)

> Level up: 14!

Vastaa