Yhteisöllisyys Verkkovelhokoulussa


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/noorakor/public/html/verkkovelhokoulu/wp-content/plugins/user-specific-content/User-Specific-Content.php on line 373

Verkkovelhokoulun hienoin piirre on se, että se tarjoaa oivat puitteet yhteisöllisyyden syntymiselle luokkatilanteessa.

Katso nämä kolme videota, niin opit:

  • Miksi yhteisöllisyyttä on hyvä hyödyntää opetuksessa?
  • Mitä yhteisöllisyyden syntyminen verkko-olosuhteissa vaatii?
  • Kuinka voit tukea yhteisöllisyyden muodostumista omassa opetuksessasi?